Geplaatst op 4 Reacties

Pompoenkoets … Pumpkincarriage

(scroll down for English)

Er was eens….

Is hij niet prachtig, deze handgemaakte pompoenkoets? Een tijdje geleden introduceerde ik deze door mij zelf gemaakte koets en inmiddels zijn er al meerdere naar een eigen huisje gegaan! Er zijn veel vragen over de koets dus daarom heb ik een blogitem over de pompoenkoets gemaakt.

De koets die je hier op de foto ziet is slechts een voorbeeld, want ik maak ze afwisselend in andere kleuren alleen wel altijd in de ‘Skattich’ stijl. Mensen die mij op Instagram volgen hebben de koets al in het vintage roze, glittercrème, vintage groen en offwhite voorbij zien komen. Ook de binnenkant en de bankjes variëren van kleur. Maar net waar ik zin in heb 🙂

Details

De pompoenkoets is handgemaakt van de mooiste katoenen stoffen en gevuld met wol waardoor hij mooi bol blijft staan. De vloer van de koets bestaat uit een met stof bekleedt houten plankje. De bankjes kunnen er uit en onder de koets zit elastiek waarmee je de rondhoutjes van de wielen vast kunt klemmen. Deze kunnen dus ook heel gemakkelijk los gehaald worden. De wielen zijn van hout. De totale koets is ongeveer 26 cm hoog x 22 cm breed en 21 cm diep. De prijs van de pompoenkoets is €74,95 (afhankelijk van het materiaal kan de prijs variëren)

Let op: dit item is niet getest op veiligheid in gebruik als speelgoed. Het item is handgemaakt, de wielen zijn kwetsbaar waardoor deze koets niet geschikt is voor hele kleine kinderen en is voorzichtig spel wenselijk. De pompoen koets is exclusief muizen. 

Omdat er veel vraag naar de koets is, maar ik er helaas niet heel veel tegelijk kan maken (ik heb ook nog een shop te runnen haha) heb ik het volgende bedacht waarvan ik denk dat het eerlijkst is voor iedereen: Elke week kun je op Instagram een koets kopen. Ik meld daar en hier een paar dagen van tevoren wanneer dat zal zijn. Bij de verkooppost op de dag zelf (dus niet hier) reageer je met ‘verkocht’ als je de koets wilt kopen. De eerste reactie is de gelukkige. Daarnaast heb ik op de dag van de Instagram verkooppost nog een tweede koets klaar (met dezelfde kleuren). Deze komt op dezelfde dag als de Instagram verkooppost beschikbaar in de shop (dus op www.skattich.nl). Tijdstip kan elke keer verschillend zijn. Let op: ik verzend alleen binnen de Europese Unie.

Het eerstvolgende moment dat er één pompoenkoets op Instagram en één hier op de website beschikbaar zal zijn is op:

De volgende pompoenkoets verkoop vindt plaats in week 12! De exacte datum en details volgen nog.

-xxx- Carolien

Once upon a time…

Isn’t he gorgeous, this handmade pumpkin carriage? A while ago, I introduced this homemade carriage and several have since gone to their own homes! There are many questions about the carriage so that’s why I created a blog entry about the pumpkin carriage.

The carriage you see in the picture is just an example, as I alternate making them in other colours only always in the ‘Skattich’ style. People who follow me on Instagram have already seen the carriage pass by in vintage pink, glitter cream, vintage green and off-white. The interior and benches also vary in colour. Just what I feel like 🙂

Details

The pumpkin carriage is handmade from the finest cotton fabrics and stuffed with wool to keep it nicely convex. The floor of the carriage consists of a fabric-covered wooden board. The benches can be removed and there is elastic under the carriage to hold the spokes of the wheels. So these can also be taken off very easily. The wheels are made of wood. The total carriage is about 26 cm high x 22 cm wide and 21 cm deep. The price of the pumpkin carriage is €74,95 (depending on the material, the price may vary)

Please note that this item has not been tested for safety when used as a toy. The item is handmade, the wheels are fragile so this carriage is not suitable for very small children and careful play is desirable. The pumpkin carriage does not include mice.

Since there is a lot of demand for the carriage, but unfortunately I can’t make a whole lot of them at once (I also have a shop to run haha), I came up with the following which I think is fairest for everyone: Every week you can buy a carriage on Instagram. I will announce there and here a few days in advance when that will be. At the sales post on the day itself (so not here) you comment with ‘sold’ if you want to buy the carriage. The first response is the lucky one. I will also have a second carriage ready on the day of the Instagram sales post (using the same colours). This one will be available in the shop the same day as the sales post on Instagram (i.e. www.skattich.nl). Time may be different each time. Please note that I only ship within the European Union.

The next time one pumpkin carriage will be available on Instagram and one here on the website is on:

The next pumpkin carriage sale will take place in week 12! The exact date and details will follow.

-xxx- Carolien

ps. Did you know that the browser can translate the website for you? The option is usually at the top right of your toolbar on your computer.